Döp ditt barn

Dopet är en slags övergångsrit vilket gör personen som döps till en del av den kristna kyrkans gemenskap.
Ordet dop har ett samband med ordet dopp, detta är på grund av att man ofta utförde och utför fortfarande dopet genom att man sänks ner i vatten.
I flera kyrkosamfund är dopet ett sakrament som är nädvändigt för att personen skall ha möjligheten att tas upp i kristenheten.
Många samfund menar att man genom dopet blir född på nytt i Jesu namn, andra ser det som ett val av personen att vara kristen, även om detta ”valet” oftast görs när personen är ett spädbarn och av ens föräldrar.

Numera används ordet döpa mer som en synonym till att namnge något eller en person. Vissa menar att dopnamn var till för att tränga bort namn som kom genom andra religioner eller bara hittades på till att bli äkta kristna namn. Detta är dock ett senare påhitt eftersom de allra första kristna namnen kom från judendomen, romarna eller så var de grekiska namn.
De allra första kristna var alltså judar, greker och romare i den antika världen. Många namn som från början kom därifrån blev till slut ansedda som kristna namn. De som konverterar till den Ortodoxa kyrkan får ett nytt dopnamn som sedan blir det officiella namnet. Detta nya namnet måste komma från ett ortodoxt helgon.
Dopet ska ske med vatten för att dopet ska anses som giltligt, detta gör alla samfund som är döpande trots att vattnet bara är en symbol.

I svenska kyrkan är dopet ett av de två sakramenten som finns. Enligt svenska kyrkan så döptes lite drygt 50 procent av alla nyfödda barn år 2010 i Sverige. Det finns dessutom möjlighet för de som inte är döpta som är vuxna att ta del av undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära för att förbereda sig för dop.
Ett barn får endast döpas när barnets vårdnadshavare begär att barnet ska döpas till kyrkans tro, men har barnet två vårdnadshavare så måste bägga vara med på det.
Vuxna kan också välja att döpa sig till kyrkans tro så fort man blir myndig.